Privacy policy

ALGEMEEN

Villa Akebia VOF – zaakvoerster Natalie D’haene -, gevestigd te Dries 29A, 9320 AALST is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Het feit dat u van deze website gebruikt, impliceert dat u dit beleid aanvaardt.

CONTACTGEGEVENS

Www.villaakebia.com
0467 32 83 38
Dries 29A, 9320 AALST
villaakebia@gmail.com

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Villa Akebia VOF verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Wanneer u gebruik maakt van de applicatie ‘contact’:
  • Naam
  • Adresgegevens
  • E-mail
  • Telefoon
  • Geboortedatum
MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

Villa Akebia VOF verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Samenstellen lesprogramma;
 • Communicatie in functie van activiteiten georganiseerd en dienstverlening door Villa Akebia VOF;
HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN
 • Persoonsgegevens worden bewaard zolang de leerling les volgt bij Villa Akebia VOF en worden gebruikt in functie van bovenstaande doelstellingen
COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

Villa Akebia VOF gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Villa Akebia VOF en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar villaakebia@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Villa Akebia wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: link

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Villa Akebia VOF neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via villaakebia@gmail.com